Szanowni  Rodzice
Niebawem nastąpi bardzo ważny etap w życiu Państwa dzieci. Od września 2016 roku rozpoczną naukę w szkole gimnazjalnej. Wybór tej szkoły w dużej mierze będzie mieć wpływ na przyszłość Państwa pociech. Wybór gimnazjum na pewno nie jest łatwy.

Rodzice i opiekunowie, co jest oczywiste, chcą, aby ich dzieci poszły do szkoły kompletnej, tj. przede wszystkim dobrze kształcącej i rozwijającej młodego człowieka, nowoczesnej, bezpiecznej, dającej gwarancję, że jej absolwent pomyślnie zda egzaminy. Taką szkołą  jest niewątpliwie Gimnazjum nr 2  im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby pobyt u nas przebiegał w serdecznej, życzliwej atmosferze, aby  wychowankowie czuli  się u nas bezpiecznie i dobrze, a  ich wyniki w szkole były satysfakcjonujące dla nich samych, jak i dla Państwa- Rodziców. Wierzymy, że  wzorem naszych absolwentów ten "egzamin gimnazjalny" zaliczą wyróżniająco.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 2 w Mławie

WAŻNE! Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum - do 30 kwietnia 2016 roku

Proponujemy następujące klasy:

- klasa LINGWISTYCZNA,
- klasa BIZNESU,
- klasa IT,
- klasa ARTYSTYCZNO - MEDIALNA,
- klasa DISCOVERY,
- klasa SPORTOWO - OBRONNA.

Wszystkie klasy realizują podstawę programową Gimnazjum!

W szkole działają następujące koła zainteresowań:

-  koło dziennikarskie,
-  koło turystyczne,
-  koło ekologiczne,
-  koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, fizyczne, biologiczne, historyczne, informatyczne,  chemiczne, plastyczne, muzyczne,
-  zajęcia sportowe (w tym piłki ręcznej i koszykowej, kick-boxingu), 
-  koło filmowo-teatralne,
-  koło regionalne,
-  koło filozoficzne,
-  koło językowe (poszerzanie wiadomości z wybranego języka).

Oferujemy również:

-  kontynuację języka angielskiego i wyboru drugiego języka: niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego
(możliwość wyboru trzeciego języka w klasie lingwistycznej),
-  podział na grupy na zajęciach: informatyki, języków i wychowania fizycznego
-  prowadzenie zajęć w ramach projektu „Wyrównywanie szans”
-  udział w międzynarodowym projekcie „Comenius”
-  międzynarodowe wymiany młodzieży.

WAŻNE! Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum - do 30 kwietnia 2016 roku


Dokumenty:
- uchwala_Rady_Miasta_w_sprawie _naboru_do_klas_pierwszych
- WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_DO_SZKOLY -
dla uczniów spoza obwodu szkoły
- ZGLOSZENIE_DZIECKA_DO_SZKOLY -
dla uczniów z naszego obwodu
- zalacznik_nr_1_deklaracja_wyboru
klasy, religii lub etyki

UWAGA!
Wraz z "Wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły" lub "Zgłoszeniem dziecka do szkoły" MUSI być dołączona "Deklaracja wyboru klasy, religii lub etyki".SPACERKIEM PO SZKOLE