Egzamin gimnazjalny - ważne terminy

Rok szkolny 2015/2016 - terminy Egzaminu Gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 - trwa 60 minut
(lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 - trwa 90 minut
(lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 - trwa 60 minut
(lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
- z zakresu matematyki – godz. 11:00 - trwa 90 minut
(lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00 - trwa 60 minut
(lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 - trwa 60 minut
(lub nie więcej niż 90 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)