Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne  dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

lp.

Imię i nazwisko

rodzaj zajęć

dzień tyg.

godz.

1.

K. Rejniak

zaj roz. uzdolnienia z geografii

poniedziałek

13.45-14.30

2.

K. Dziubińska

zaj. dyd. wyrównawcze j. polski

wtorek

8.00- 8.45

3.

D. Zabłocka

zaj. dyd. wyrównawcze j. polski

czwartek

12.50 – 12.35

4.

D. Zabłocka

zaj. dyd. wyrównawcze j. polski

czwartek

14.35 – 15.20

5.

M. Męczyńska

zaj. dyd. wyrównawcze j. polski

wtorek

14.35 – 15.20

6.

M. Męczyńska

zaj. dyd. wyrównawcze j. polski

czwartek

14.35 – 15.20

7.

J. Sobotka

zaj. dyd. wyrównawcze j. polski

piątek

13.40 – 14.25

8.

J. Bukowska

zaj. dyd. wyrównawcze j. angielski

wtorek

14.35 – 15.20

9.

J. Bukowska

zaj. dyd. wyrównawcze j. angielski

poniedziałek

14.35 – 15.20

10.

J. Biernacki

zaj. dyd. wyrównawcze chemia

poniedziałek

13. 45 – 14.30

11.

A. Wiloch Piela

zaj. dyd. wyrównawcze j. rosyjski

wtorek

14.35 – 15.20

12.

J. Biernacki

zaj. roz. uzdolnienia chemia

poniedziałek

8.00 – 8.45

13.

D. Kozłowski

zaj. roz. uzdolnienia biznes

czwartek

13. 45 – 14.30

14.

D. Kozłowski

zaj. roz. uzdolnienia biznes

wtorek

13. 45 – 14.30

15.

J. Kowalewski

zaj. roz. uzdolnienia informatyka

poniedziałek

8.00 -8.45

16.

J. Kowalewski

zaj. roz. uzdolnienia informatyka

środa

8.00-8.45

17.

J. Kowalewski

zaj. roz. uzdolnienia informatyka

piątek

12.50-13.35

18.

A. Wilczek

zaj. roz. uzdolnienia fizyka

poniedziałek

8.00 – 8.45

19.

A. Wilczek

zaj. dyd. wyrównawcze fizyka

środa

14.35-15.20

20.

R. Gadomski

zaj. dyd. wyrównawcze fizyka

piątek

14.35-15.20

21.

K. Staniszewska

zaj. dyd. wyrównawcze matematyka

wtorek

14.35 – 15.20

22.

A. Drozdowicz

zaj. dyd. wyrównawcze matematyka

środa

13.40 – 14.25

23.

B. Ciesielska Betlińska

zaj. dyd. wyrównawcze j. niemiecki

poniedziałek

13. 35 – 14.30

24.

E. Załoga

zajęcia korekcyjno-kompens.

poniedziałek/ wtorek

14.35-15.05
08.15-08.45

25.

I. Cieślińska

zajęcia korekcyjno-kompens.

poniedziałek

14.34 – 15.35

26.

E. Załoga

zajęcia korekcyjno-kompens.

czwartek /piątek

13.35-10.05

08.15-08.45

27

I. Cieślińska

zajęcia korekcyjno-kompens.

piątek

14.35 – 15.35

28.

D. Piekarski

zaj roz. uzdolnienia wych. fizyczne

poniedziałek

13.45-14.30

29

D. Piekarski

zaj roz. uzdolnienia wych. fizyczne

piątek

8.00-8.45

30.

A. Dłubisz

zaj roz. uzdolnienia wych. fizyczne

piątek

8.00-8.45

31.

J. Sobotka

zaj roz. uzdolnienia teatralno-filmowe

środa

13.45-14.30

32

D. Sulwirska

zaj roz. uzdolnienia wych. fizyczne

poniedziałek

13.45-14.30

33

B. Długokęcka

zaj roz. uzdolnienia biologia

poniedziałek

13.45-14.30

34

A. Karczmarczyk

zaj roz. uzdolnienia j. angielski

czwartek

8.00-8.45

35

A. Kowalska

zaj roz. uzdolnienia j. angielski

piątek

13.45-14.30

36

M. Nawrocki

zaj roz. uzdolnienia z muzyki

czwartek

14.35-15.20

37

K. Nowakowska

zaj roz. uzdolnienia j. angielski

czwartek

13.45-14.30

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania, przygotowujące do egzaminu, konsultacje nauczycieli.

lp

Imię i nazwisko nauczyciela

rodzaj zajęć

dzień tygodnia

godzina

 1. 1.

Danuta Zabłocka

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z j. polskiego

2. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

środa

 

piątek

8.00-8.45

 

8.00-8.45

 1. 2.

Katarzyna Cechowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

piątek

czwartek

8.00-8.45

8.00-8.45

 1. 3.

Grażyna Nehring

1. TZA

2. terapia indywidualna

czwartek

9.50-10.35

różne godz.

 1. 4.

Ewa Kowalska

1. TZA

2. Aktyw czytelniczy

czwartek

środa

9.50-10.35

 

 1. 5.

Wioletta Polak

 1. Aktyw czytelniczy
 2. Aktyw czytelniczy

wtorek

środa

różne godziny

 1. 6.

Marta Męczyńska

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
2. koło polonistyczne

wtorek

piątek

13.45-14.30

14.35-15.20

 1. 7.

Joanna Wydra

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
2. zajęcia wyrównawcze z historii

środa

wtorek

14.30-15.15

14.30-15.15

 1. 8.

Katarzyna Staniszewska

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
2. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

środa

wtorek

8.00 – 8.45

8.00 – 8.45

 1. 9.

Aldona Drozdowicz

 1. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 2. Konsultacje z matematyki
  3. koło matematyczne

 

poniedziałek

środa

13.45 – 14.30

14.35-15.20

14.35-15.20

10.

Karczmarczyk Agnieszka

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z j. angielskiego

wtorek

 

środa

14.35-15.20

 

14.35-15.20

11.

Anna Maria Lis- Dzięgielewska

1. koło j. francuskiego

2. koło j. angielskiego

wtorek

wtorek

14.35-15.20

8.00 – 8.45

12.

Barbara Długokęcka

1. . zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego/ konkursów

2. zajęcia wyrównawcze z biologii.

piątek

wtorek

14.35-15.20

14.35-15.20

 

13.

Justyna Sobotka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia wyrównawcze

czwartek

piątek

13.45-14.30

14.35-15.20

14.

Agnieszka Wiloch Piela

1. koło j. niemieckiego

2. zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. rosyjskiego.

piątek

środa

14.35-15.20

14.35-15.20

15.

Anita Kowalska

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego

2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z j. angielskiego

wtorek

czwartek

14.35-15.20

 

14.35-15.20

16.

Agnieszka Wilczek

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu  z fizyki

2. koło fizyczne

wtorek

czwartek

14.35-15.20

8.00- 8.45

17.

Katarzyna Rejniak

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu z geografii

2. zajęcia wyrównawcze z geografii

 

środa

13.45.14.30

 

14.35-15.20

18.

Jan Biernacki

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z chemii.

poniedziałek

czwartek

 

14.35-15.20

14.35-15.20

 

19.

Jolanta Bukowska

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

2. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

czwartek

środa

14.35-15.20

14.35-15.20

 

 

20.

Katarzyna Dziubińska

1. zajęcia wyrównawcze z. j. polskiego

2. zajęcia  przygotowujące do egzaminu

poniedziałek

czwartek

8.00 – 8.45

13.45-14.30

21.

Iwona Cieślińska

1. koło plastyczne

środa

14.35-15.20

22.

Marek Nawrocki

koło muzyczne

piątek

14.35-15.20

23.

Edyta Załoga

Warsztaty kreatywności

Zajęcia przygotowujące do wyboru zawodu.

poniedziałek

czwartek

15.10 – 16.00

14.35-15.20

24.

Dariusz Kozłowski

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu z historii i wos

2. zajęcia przygotowujące do egzaminu z historii i wos

środa

czwartek

 

14.35-15.20

14.35-15.20

25.

Jakub Kowalewski

1.  koło filmowe

piątek

13.45 – 15.20

26.

Roman Gadomski

1. zajęcia wyrównawcze z fizyki

wtorek

14.35-15.20

27.

Beata Ciesielska Betlińska

1. zajęcia przygotowujące do egzaminu

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

2. Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

poniedziałek

 

wtorek

piątek

14.35-15.20

 

13.45-14.30

12.50-13.35

28.

Magdalena Kowalewska

1. Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

 

środa

piątek

14.35-15.20

14.35-15.20

 1. 29.

Mariusz Dziubiński

1. Zajęcia przygotowujące do konkursów

2. Warsztaty filmowo-dyskusyjne

poniedziałek,środa, czwartek

14.35-15.20

 

30.

Karolina Nowakowska

zajęcia wyrównawcze j. angielski

koło zainteresowań – j. angielski

wtorek

środa

13.45- 14.30

14.35-15.20

 

Zajęcia na pływalni

lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

dzień tygodnia

godzina

1.

Arkadiusz Dłubisz

czwartek

14.30-16.00

2.

Dariusz Piekarski

czwartek

14.30-16.00

3.

Dorota Sulwirska

piątek

14.30-16.00

4.

Jolanta Kesling

piątek

14.30-16.00

5.

Jadwiga Szulc

czwartek

14.30-16.00

 

Wykaz kół zainteresowań - SKS

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

rodzaj zajęć

dzień tygodnia

godzina

liczba godzin

1.

Arkadiusz Dłubisz

SKS

czwartek

14.30-16.00

2

2.

Jolanta Kesling

SKS

wtorek

14.30 – 16.00

2

3.

Mirosław Karwiński

SKS

poniedziałek

14.30-16.00

2

4.

Dariusz Piekarski

SKS

piątek

13.45-15.20

2

5.

Dorota Sulwirska

SKS

wtorek

14.30-16.00

2

6.

Jadwiga Szulc

SKS

piątek

14.30- 16.00

2

 

Koła zainteresowań

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

rodzaj zajęć

dzień tygodnia

godzina

liczba godzin

1.

J. Kesling

koło  wych. fizyczne

środa

14.35-15.20

1

2.

K. Cechowska

koło matematyczne

środa

8.00-8.45

1

3

K. Cechowska

koło matematyczne

środa

13.45 – 14.30

1

4.

A.  Wilczek

koło fizyczne

wtorek

13.45 – 14.30

1

5.

A. Karczmarczyk

koło  j. angielski

piątek

8.00-8.45

1

6.

M. Karwiński

koło  sportowe

środa

14.35-15.20

1

7

K. Nowakowska

koło j. angielskiego

środa

14.35-15.20

1