SzOK - materiały edukacyjne


Jak sobie radzić ze stresem?

Sposoby_radzenia_sobie_ze stresem.pdf

 

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego - POBIERZ (23 MB)

 


Plakaty - Co dalej gimnazjalisto, Wybieramy szkołę ponadgimnazjalną:

Oświatowe ABC:

Zobacz plakaty: ABC.pdf, ABC_SE.pdf, abc_se2.pdf, abc_w2.pdf

 


Typy szkół - szkolnictwo ponadgimnazjalne


Testy

Vademecum_Talentu - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (75,5 MB)

MŁOKOZZ - elektroniczna wersja Młodzieżowego Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (14,5 MB)

 


Gry - zagrajmy o sukces

Gra edukacyjno-diagnostyczna Tajemnice Aeropolis do pobrania on line!
„Talent Game” – metodyka i narządzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów"

 

Max-career jest częścią projektu „Kariera na Maxa” 2. Max-career to gra przeznaczona na platformę Facebook.

Gra została zaprojektowana jako forma edutainment. Edutainment w przypadku gry to wykorzystanie zasobów merytorycznych i przystosowanie ich do oczekiwań odbiorcy, który jest użytkownikiem określonych technologii oraz funkcji społeczności sieciowych.