"Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy"

Jubileusz 15 - lecia Gimnazjum nr 2 skłania do podróży w czasie. To szkoła, która powstała w murach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gustawa Morcinka. Stare kroniki, fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o wielu pokoleniach. Dzieje tych szkół to istotna część historii naszego miasta, której integralne ogniwo stanowią ludzie wychowani i wykształceni zarówno w murach szkoły podstawowej jak i późniejszego gimnazjum.

To właśnie obchody rocznicowe, stanowią okazję do utrwalenia wspomnień o przeszłości tej instytucji i ludziach, bez których trudno sobie wyobrazić naszą codzienność. Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2 wrosło w pejzaż miasta i stały się szkołami pokoleniowymi, w których naukę pobierało i wciąż pobiera kilka osób z tej samej rodziny, tworząc klan absolwentów Gimnazjum nr 2.

Historia tych szkół dla każdego ma inny wymiar. To w ich murach rodziły się nowe, życiowe pasje, pierwsze przyjaźnie, wzruszenia, sukcesy, porażki, dramaty dlatego z takim sentymentem wspominamy swoją młodość, szkołę, pierwszą pracę. Toteż 19 września 2014 roku mieliśmy okazję świętować 15-lecie Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, szkoły, która została powołana do istnienia 1 września 1999 roku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego, następnie zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły obejrzeli przedstawienia różnych grup młodzieżowych przygotowane przez uczniów i absolwentów gimnazjum. Po części artystycznej Pan Dyrektor Jarosław Jabłonowski oraz zaproszeni, goście, wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których podkreślano wysokie wyniki edukacyjne gimnazjum jak i doceniano troskę szkoły o rozwój harmonijnej osobowości uczniów, których obecność i zaangażowanie są najlepszym świadectwem wystawionym szkole.

Na uroczystości nie zabrakło również potraw regionalnych, którymi mogli delektować się zaproszeni goście. Oprócz pokazów sportowych, utworów muzycznych można było podziwiać talent absolwentów ,którzy przedstawili „Taniec wampirów” oraz „Romea i Julię”. Ich występ urzekł wielu widzów i nie jeden z nich uronił łezkę.

Scenariusz uroczystości napisały pani Katarzyna Dziubińska oraz pani Justyna Sobotka.

Za oprawę muzyczną uroczystości dziękujemy pani Katarzynie Cechowskiej oraz panu Markowi Nawrockiemu wraz z zespołem „Kafarnaum” i „Gimnazjum nr 2”.

Dziękujemy panu dyrektorowi Jarosławowi Jabłonowskiemu wraz z absolwentkami gimnazjum za aktorskie przygotowanie musicalu „Taniec wampirów” oraz „Romeo i Julia”.
Za przygotowanie materiałów multimedialnych dziękujemy panu Dariuszowi Kozłowskiemu.

 

Serdeczne podziękowania dla operatora dźwięku – pana Jakuba Kowalewskiego oraz dla operatora multimediów – ucznia klasy 3b – Filipa Rutkowskiego.

Dziękujemy także nauczycielom wychowania fizycznego, którzy przygotowali absolwentów jak i uczniów gimnazjum do pokazów sportowych – paniom: Jagodzie Szulc, Dorocie Sulwirskiej, Jolancie Kesling, oraz panom: Mirosławowi Karwińskiemu, Dariuszowi Piekarskiemu oraz Arkadiuszowi Dłubiszowi.

Słowa uznania kierujemy pod adresem pań: Anity Zbrzyskiej, Katarzyny Rejniak oraz Agnieszki Wilczek za przygotowanie wystawy fotograficznej.

Podziękowania kierujemy również do nauczycieli sekcji dekoracyjnej, pani: Iwony Cieślińskiej Magdaleny Kowalewskiej, Edyty Załogi, Barbary Długokęckiej, Wioletty Katarzyny Walczak – Sych oraz panów: Romana Gadomskiego, Jakuba Kowalewskiego oraz Mariusza Dziubińskiego, którzy swoją pracą stworzyli miniaturę mławskiego parku.

A to wszystko dzięki życzliwości i uprzejmości Państwa Zofii i Huberta Kowalskich, którzy użyczyli na ten czas drzewa i krzewy wykorzystane do dekoracji hali.

Słowa uznania należą się także prowadzącym uroczystość : p. Annie Marii Lis – Dzięgielewskiej oraz p. Janowi Biernackiemu oraz wszystkim, którzy wsparli to przedsięwzięcie dostarczeniem rekwizytów, radą i modlitwą.

 

Zobacz wszystkie zdjęcia...


Historia tych szkół dla każdego ma inny wymiar. To w ich murach rodziły się nowe, życiowe pasje, pierwsze przyjaźnie, wzruszenia, sukcesy, porażki, dramaty dlatego z takim sentymentem wspominamy swoją młodość, szkołę, pierwszą pracę. Toteż 19 września 2014 roku mieliśmy okazję świętować 15-lecie Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, szkoły, która została powołana do istnienia 1 września 1999 roku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego, następnie zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły obejrzeli przedstawienia różnych grup młodzieżowych przygotowane przez uczniów i absolwentów gimnazjum. Po części artystycznej Pan Dyrektor Jarosław Jabłonowski oraz zaproszeni, goście, wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których podkreślano wysokie wyniki edukacyjne gimnazjum jak i doceniano troskę szkoły o rozwój harmonijnej osobowości uczniów, których obecność i zaangażowanie są najlepszym świadectwem wystawionym szkole. Na uroczystości nie zabrakło również potraw regionalnych, którymi mogli delektować się zaproszeni goście. Oprócz pokazów sportowych, utworów muzycznych można było podziwiać talent absolwentów ,którzy przedstawili „Taniec wampirów” oraz „Romea i Julię”. Ich występ urzekł wielu widzów i nie jeden z nich uronił łezkę.