Egzamin gimnazjalny - najlepsze wyniki

Najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015

Język polski
1. Oliwia Przybyszewska – klasa III f (94%)
2. Weronika Kwiatek – klasa III b (91%)
2. Laura Pietrzak – klasa III b (91%)
2. Izabella Stypik – klasa III b (91%)
2. Katarzyna Brzozowska – klasa III f (91%)
2. Rut Tokarska – klasa III f (91%)
2. Kinga Tomaszewska – klasa III f (91%)

Historia i WOS
1. Patrycja Jabłońska – klasa III b (100%)
2. Aleksandra Krajewska – klasa III f (97%)
3. Filip Rutkowski – klasa III b (94%)
3. Szymon Zasina – klasa III b (94%)
3. Michał Kujtkowski – klasa III b (94%)
4. Adrian Makoć – klasa III b (91%)
4. Karol Stecz – klasa III f (91%)

Matematyka
1. Szymon Zasina – klasa III b (100%)
2. Aleksandra Krajewska – klasa III f (97%)
3. Arkadiusz Kulesza – klasa III d (93%)
3. Karol Stecz – klasa III f (93%)
4. Justyna Zakrzewska – klasa III a (90%)
4. Laura Pietrzak – klasa III b (90%)
Przedmioty przyrodnicze
1.    Szymon Zasina – klasa III b (86%)

Język obcy – język angielski – poziom podstawowy
1. Michał Kujtkowski – klasa III d (100%)
1. Szymon Zasina – klasa III b (100%)
1. Jan Hałaburda – klasa III c (100%)
1. Karol Stecz – klasa III f (100%)
1. Oliwia Przybyszewska – klasa III f (100%)
2. Jakub Bartnikowski – klasa III d (98%)
2. Kinga Tomaszewska – klasa III f (98%)
3. Artur Kupniewski – klasa III e (95%)
3. Adrian Makoć – klasa III b (95%)
3. Aleksandra Krajewska – klasa III f (95%)
4. Błażej Wilk – klasa III f (93%)
5. Wiktor Chmielewski – klasa III d (90%)
5. Izabela Rzepkowska – klasa III f (90%)
5. Mateusz Dudek – klasa III b (90%)

Język obcy – język angielski – poziom rozszerzony
1. Oliwia Przybyszewska – klasa III f (100%)
1. Izabela Rzepkowska – klasa III f (100%)
2. Szymon Zasina – klasa III b (93%)
3. Jan Hałaburda – klasa III c (90%)
3. Karol Stecz – klasa III f (90%)

Język obcy – język niemiecki – poziom podstawowy
1. Katarzyna Brzozowska – klasa III f (100%)