KONKURS FILMOWY (MAX. 60-SEKUNDOWY) pt. "JAKIE ZNASZ ZAWODY"

PATRONAT KONKURSU

 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie – etap ogólnopolski,
 • Cech Rzemiosł Różnych w Mławie – etap regionalny.

 

 

CEL KONKURSU

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła, pracy zawodowej oraz promowanie wiedzy o rynku pracy.
 • Pogłębienie wiedzy młodzieży nt. Otaczającej ich rzeczywistości społecznej i budowanie w nich szacunku dla pracy innych.

ORGANIZACJA I TERMIN REALIZACJI

 • Prace należy składać do dnia 29 marca 2017r. u Szkolnego Doradcy Zawodoweg
 • na etapie regionalnym zostaną wyłonione i nagrodzone 3 filmiki, które zostaną przesłane do etapu ogólnopolskiego, gdzie zostanie wyłonionych i nagrodzonych kolejnych 3 zwycięzców.
 • Film należy wykonać techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej).
 • Czas filmu MAX 60 SEKUND!!!!!
 • Prace należy złożyć w formacie mp4 na płycie CD-Rom, DVD lub pendrive.
 • Nośnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz adresem gimnazjum
 • do pracy należy dołączyć opis oraz zgody na publikacje wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (dokumenty dostępne w sali 21)
 • za prawidłowe opisanie pracy odpowiada nauczyciel, ogłaszający konkurs lub opiekun
 • praca konkursowa powinna przedstawiać wykonanie wybranego zawodu rzemieślniczego (zgodnie z podaną listą zawodów)

NAGRODY

 • laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, mogą być przyznane także wyróżnienia.

KRYTERIA OCENY PRAC

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

 • merytorycznie- zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,
 • inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu,
 • wizualnie- wrażenie estetyczne.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • regionalnego: kwiecień
 • ogólnopolskiego: maj 2017r.
 • czerwiec wręczenie nagród

Uwaga

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić u Szkolnego Doradcy Zawodowego w sali 21.
Istnieje możliwość pomocy w znalezieniu miejsca nagrania filmu (np. zakład pracy) oraz przekazanie informacji nt. wybranego zawodu, itp.

Szkolny Doradca Zawodowy


Przykładowe filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=EaBXcVG6ah0
https://www.youtube.com/watch?v=JTh_JboXbaE
https://www.youtube.com/watch?v=kzyq5EhKZsU

https://www.youtube.com/watch?v=OJ9FZLE_5jQ

https://www.youtube.com/watch?v=ybRFCEFSH6w

Zwycięski film na etapie regionalnym i ogólnopolskim:
https://www.youtube.com/watch?v=4I15zehF9Tw
https://www.youtube.com/watch?v=Ow6s2OpppEQ

WYKAZ ZAWODÓW RZEMIEŚLNICZYCH

1. Baca 2. Betoniarz 3. Betoniarz zbrojarz 4. Bieliźniarz 5. Bioenergoterapeuta 6. Blacharz 7. Blacharz izolacji przemysłowych 8. Blacharz samochodowy 9. Brązownik 10. Brukarz 11. Bursztyniarz 12. Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych 13. Cholewkarz 14. Cieśla 15. Cukiernik 16. Dekarz 17. Drukarz 18. Dziewiarz 19. Elektromechanik 20. Elektromechanik pojazdów samochodowych 21. Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 22. Elektromechanik urządzeń chłodniczych 23. Elektromonter urządzeń dźwignicowych 24. Elektryk 25. Fajkarz 26. Florysta 27. Fotograf 28. Fryzjer 29. Fryzjer zwierząt (groomer) 30. Garbarz skór 31. Garbarz skór bez włosa 32. Glazurnik 33. Gorseciarka 34. Grawer 35. Hafciarka 36. Introligator 37. Juhas 38. Kaletnik 39. Kamieniarz 40. Kapelusznik-czapnik 41. Karmelarz 42. Kominiarz 43. Koronkarka 44. Kosmetyczka 45. Koszykarz plecionkarz 46. Kowal 47. Kowal wyrobów zdobniczych 48. Kożusznik 49. Krawiec 50. Kucharz 51. Kuśnierz 52. Lakiernik 53. Lakiernik samochodowy 54. Ludwisarz 55. Malarz tapeciarz 56. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 57. Mechanik pojazdów samochodowych 58. Mechanik precyzyjny 59. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 60. Mechanik motocyklowy 61. Metaloplastyk 62. Młynarz 63. Modelarz odlewniczy 64. Modystka 65. Monter elektronik 66. Monter elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych 67. Monter fortepianów i pianin 68. Monter instalacji gazowych 69. Monter instalacji gazów medycznych 70. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 71. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 72. Monter izolacji budowlanych 73. Monter izolacji przemysłowych 74. Monter sieci cieplnych 75. Monter sieci gazowych 76. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 77. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 78. Murarz 79. Murarz - tynkarz 80. Obuwnik 81. Obuwnik miarowy 82. Obuwnik ortopedyczny 83. Operator obrabiarek skrawających 84. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 85. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 86. Optyk mechanik 87. Optyk okularowy 88. Organomistrz 89. Parkieciarz 90. Piekarz 91. Podkuwacz koni 92. Posadzkarz 93. Pozłotnik 94. Protetyk słuchu 95. Przetwórca ryb 96. Pszczelarz 97. Radiesteta 98. Renowator mebli artystycznych 99. Renowator zabytków architektury 100. Rękawicznik 101. Rusznikarz 102. Rymarz 103. Rzeźbiarz w drewnie 104. Rzeźnik wędliniarz 105. Stolarz 106. Stolarz budowlany 107. Stolarz meblowy 108. Studniarz 109. Szklarz budowlany 110. Sztukator 111. Ślusarz 112. Tapicer 113. Tartacznik 114. Technik ortopeda 115. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 116. Termoizoler 117. Tkacz 118. Tokarz w drewnie 119. Wędliniarz 120. Witrażownik 121. Wizażystka /stylistka 122. Wulkanizator 123. Wyprawiacz skór futerkowych 124. Zdobnik ceramiki 125. Zdobnik szkła 126. Zdun 127. Zegarmistrz 128. Złotnik-jubiler