Akcja "Palmy"

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Mławie działający w szkolnym Wolontariacie podejmują wiele działań promujących ideę wolontariatu. Corocznie m.in. organizują akcję robienia i sprzedaży palm wielkanocnych. Wykonanie palm a następnie ich sprzedaż oraz podejmowanie innych akcji charytatywnych pozwala młodzieży na angażowanie się w czynną, dobrowolną i bezinteresowną pomoc innym. Istotnym aspektem jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,