Kolejne sukcesy Gimnazjum nr 2 w konkursie języka niemieckiego

W dniu 25 kwietnia 2017r. uczniowie naszego gimnazjum  wzięli udział w konkursie lingwistycznym zorganizowanym w Zespole Szkół nr 4 (Ekonomik) w Mławie. Wśród naszych rywali znalazła się młodzież z  gimnazjów z powiatu mławskiego.
Konkurs miał formę testu pisemnego (odbiór tekstów czytanych, pytania leksykalno - gramatyczne oraz informacje kulturo - i krajoznawcze). Jego celem było rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny gramatyki języka niemieckiego, kształcenie umiejętności rozumienia tekstów pisanych oraz rozwijanie uzdolnień lingwistycznych.
Nasi laureaci z języka niemieckiego:
I m-sce - Ewelina Wilk IIIc,  
II m- sce - Dagmara Pawłowska IIIb.