TRENDY W ZATRUDNIENIU, powiat mławski 2017r.

Powiat mławski utworzony został od 1999r. Liczy on ok. 73 703  tys. ludności. Miastem powiatowym jest miasto Mława, natomiast wsi gminnych znajduje się w powiecie 9. Miasto Mława jest miastem prężnie rozwijającym się, głównie pod kątem gospodarczym. Istnieje tu od 1999r. Fabryka telewizorów, która zatrudnia ok. 300 osób.
W powiecie mławskim najprężniej rozwijają się 4 branże, należą do nich

 • branża elektroniczna
 • rolno-spożywcza (fermy drobiu, Wipasz, zakłady mięsne, itp.)
 • budowlana
 • handel (supermarkety)

W powiecie zauważa się deficyt na niektóre zawody, takie jak np. farmaceuci, kierowcy autobusów, krawcy, lakiernicy, elektronicy, murarze, nauczyciele przedmiotów zawodowych, piekarze, pielęgniarki i położne, specjaliści ds. budownictwa drogowego, przedstawiciele handlowi, spawacze, logistycy, mechanicy, weterynarze, itp.

Uczniowie gimnazjum bardzo chętnie w ostatnich latach wybierają technikum elektroniczne. Fakt ten zapewne podyktowany jest silnie rozwijająca się branża elektroniczną i deficytem pracowników w tym zakresie. Często młodzież wybiera także kierunki zawodowe jak np. mechanikę samochodową. Popularnością cieszy się także nowo otwarty kierunek jak logistyka.

Na rynku pracy widnieje także kilka zawodów, które są w nadwyżce. Należą do nich m.in.

 

 • ekonomiści,
 • kelnerzy,
 • kucharze,
 • nauczyciele nauczania początkowego i ogólnokształcącego,
 • pedagodzy,
 • socjolodzy,
 • pracownicy niewykwalifikowani przy pracach prostych , itp.


Wśród uczniów zauważa się powoli mniejszą tendencję do wyborów liceów ogólnokształcących. Co cieszy. Do łask wracają także szkoły zawodowe. Szkoła branżowa II stopnia – jak wynika z rozmów z uczniami - stanowi zachętę dla uczniów, którzy wahają się przed wyborem technikum. Jest alternatywą dla tych, którzy nie są zdecydowani.
Szkoła branżowa I stopnia daje im szanse zdobycia później tytułu technika jak i pójścia na studia.

Młodzi ludzie powoli zaczynają zdawać sobie sprawę, że wybór zawodu to nie tylko dobra znajomość siebie, zainteresowań i zawodów, ale też wnikliwa analiza rynku pracy. Dlatego też szkoła stara się współpracować z Urzędami Pracy - powiatowymi jak i wojewódzkimi, ale również śledzi i przekazuje tendencje na europejskim rynku pracy.


Autor: Edyta Załoga