Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

W dniu 29 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie p. Mariuszem Kupińskim, który zajmuje stanowisko pośrednika pracy oraz Katarzyną Bartosiewicz.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy IIId i IIIc oraz IIIa. Podczas zajęć zostały poruszone tematy związane z lokalnym rynkiem pracy tj. zawodami przyszłości i zawodami schyłkowymi, powstającymi zakładami pracy, oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników.

Pan Mariusz przedstawił także uczniom poziom bezrobocia oraz jego najczęstsze przyczyny. Opowiedział także o możliwości podjęcia stażu, założeniu własnej działalności gospodarczej.

Zobacz wszystkie zdjęcia...

Uczniowie podczas spotkania mieli możliwość dowiedzenia się także więcej nt. możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a co najciekawsze największe zainteresowanie u uczniów wzbudziły wiadomości, jak można połączyć swoje zainteresowanie z pracą zawodową.
Zaskoczeniem były także informacje o rozwijających się branżach w naszym mieście oraz ilości sklepów wielometrażowych.
Ciekawa była także informacja o cudzoziemcach, którzy wbrew pozorom zasilają naszą mławską gospodarkę.