SzOK - NEWS

"Zawód strażak"

W dniu 11 maja gościli w naszej szkole strażacy z PSP w Mławie. Bryg. Marek Augustynowicz oraz mł. bryg. Tomasz Podgórski opowiedzieli uczniom klas trzecich o zawodzie strażaka.
Uczniowie, którzy planują kontynuować swoja dalszą karierę zawodową w szeregach straży pożarnej, aktywnie uczestniczyli w zajęciach Strażacy przedstawili uczniom zasady naboru do straży, poinformowali o możliwościach kształcenia oraz o cechach psycho-fizycznych niezbędnych przy pracy strażaka.
Opowiedzieli o swoich obowiązkach podczas wyjazdów jak i podczas czasu spędzanego w straży. Nie obyło się także bez pytań związanych z zarobkami strażaków oraz innych przywilejów związanych z ich pracą.
Na koniec młodzież mogła obejrzeć przyniesione rekwizyty i przymierzyć części stroju strażaka, by choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwi - zawodowi strażacy.

Zobacz wszystkie zdjęcia...

"STOP pożarom traw"

W ramach ogólnopolskiej kampanii "STOP pożarom traw" odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej.
Bryg. Marek Augustynowicz oraz mł. bryg. Tomasz Podgórski uświadomili uczniom klas Ia, Ib, IIIe , że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

skuteczności profilaktyki świadczą statystki, tz. w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo 36 tys.
Strażacy zwrócili uwagę także na fakt, że pożary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, a ich gaszenie może trwać wiele godzin.
W 2016 r. podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 67 mln litrów wody, co odpowiada pojemności 18 basenów olimpijskich.
W 2016 r. średnio co 14 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych. W czasie, kiedy strażacy gaszą trawy, może dojść do innych niebezpiecznych zdarzeń, do których dojazd strażaków będzie wówczas wydłużony. Ponadto przy wypalaniu traw giną także ludzie, zwierzęta - zdarza się, że i w akcji ratunkowej także strażacy.

Przedstawiciele PSP w Mławie uświadomili uczniom, jak powinni zachować się w sytuacji gdy zobaczą, ze palą się trawy, lasy. Poinformowali także uczniów, jak zachować się powinni przy pożarze mieszkania, bloku, itd.

Zajęcia były bardzo cenne dla młodych ludzi, którzy mogą w przyszłości sami uniknąć wielu zagrożeń związanych z pożarem a także będą wiedzieć,  jak mają zachować się w sytuacji takiego zagrożenia.

Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

W dniu 29 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie p. Mariuszem Kupińskim, który zajmuje stanowisko pośrednika pracy oraz Katarzyną Bartosiewicz.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy IIId i IIIc oraz IIIa. Podczas zajęć zostały poruszone tematy związane z lokalnym rynkiem pracy tj. zawodami przyszłości i zawodami schyłkowymi, powstającymi zakładami pracy, oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników.

Pan Mariusz przedstawił także uczniom poziom bezrobocia oraz jego najczęstsze przyczyny. Opowiedział także o możliwości podjęcia stażu, założeniu własnej działalności gospodarczej.

Zobacz wszystkie zdjęcia...

Więcej…

TRENDY W ZATRUDNIENIU, powiat mławski 2017r.

Powiat mławski utworzony został od 1999r. Liczy on ok. 73 703  tys. ludności. Miastem powiatowym jest miasto Mława, natomiast wsi gminnych znajduje się w powiecie 9. Miasto Mława jest miastem prężnie rozwijającym się, głównie pod kątem gospodarczym. Istnieje tu od 1999r. Fabryka telewizorów, która zatrudnia ok. 300 osób.
W powiecie mławskim najprężniej rozwijają się 4 branże, należą do nich

  • branża elektroniczna
  • rolno-spożywcza (fermy drobiu, Wipasz, zakłady mięsne, itp.)
  • budowlana
  • handel (supermarkety)

W powiecie zauważa się deficyt na niektóre zawody, takie jak np. farmaceuci, kierowcy autobusów, krawcy, lakiernicy, elektronicy, murarze, nauczyciele przedmiotów zawodowych, piekarze, pielęgniarki i położne, specjaliści ds. budownictwa drogowego, przedstawiciele handlowi, spawacze, logistycy, mechanicy, weterynarze, itp.

Więcej…

Współczesny rynek przacy

Obecny rynek pracy jest bardzo trudny do scharakteryzowania. Nic nie można określić w nim jako stabilne.  Jedynie co jest właśnie pewne to to, że współczesny rynek pracy jest bardzo zmienny. Wiele mówi się o młodych ludziach, którzy wejdą na rynek pracy. Mówi się o tym, jak będą mieć bardzo trudno, jaki chaos ich ogarnie. Mniej jednak wspomina się o ludziach, którzy na rynku  funkcjonują już od dawna. Mimo tego, iż młodzi ludzie wchodzący na rynek będą mieć nie lada wyzwanie, są w mniejszym bądź większym stopniu do tego przygotowywaniu. Chociażby sprawne poruszanie się po nowych technologiach, obserwacja zmian i nowych trendów. Ci, którzy już na runku są od dawna, nie przyzwyczaili się do tych zmian, niepewności.

Więcej…

Więcej artykułów…