Egzamin gimnazjalny - najlepsze wyniki

Najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015

Język polski
1. Oliwia Przybyszewska – klasa III f (94%)
2. Weronika Kwiatek – klasa III b (91%)
2. Laura Pietrzak – klasa III b (91%)
2. Izabella Stypik – klasa III b (91%)
2. Katarzyna Brzozowska – klasa III f (91%)
2. Rut Tokarska – klasa III f (91%)
2. Kinga Tomaszewska – klasa III f (91%)

Historia i WOS
1. Patrycja Jabłońska – klasa III b (100%)
2. Aleksandra Krajewska – klasa III f (97%)
3. Filip Rutkowski – klasa III b (94%)
3. Szymon Zasina – klasa III b (94%)
3. Michał Kujtkowski – klasa III b (94%)
4. Adrian Makoć – klasa III b (91%)
4. Karol Stecz – klasa III f (91%)

Matematyka
1. Szymon Zasina – klasa III b (100%)
2. Aleksandra Krajewska – klasa III f (97%)
3. Arkadiusz Kulesza – klasa III d (93%)
3. Karol Stecz – klasa III f (93%)
4. Justyna Zakrzewska – klasa III a (90%)
4. Laura Pietrzak – klasa III b (90%)
Przedmioty przyrodnicze
1.    Szymon Zasina – klasa III b (86%)

Język obcy – język angielski – poziom podstawowy
1. Michał Kujtkowski – klasa III d (100%)
1. Szymon Zasina – klasa III b (100%)
1. Jan Hałaburda – klasa III c (100%)
1. Karol Stecz – klasa III f (100%)
1. Oliwia Przybyszewska – klasa III f (100%)
2. Jakub Bartnikowski – klasa III d (98%)
2. Kinga Tomaszewska – klasa III f (98%)
3. Artur Kupniewski – klasa III e (95%)
3. Adrian Makoć – klasa III b (95%)
3. Aleksandra Krajewska – klasa III f (95%)
4. Błażej Wilk – klasa III f (93%)
5. Wiktor Chmielewski – klasa III d (90%)
5. Izabela Rzepkowska – klasa III f (90%)
5. Mateusz Dudek – klasa III b (90%)

Język obcy – język angielski – poziom rozszerzony
1. Oliwia Przybyszewska – klasa III f (100%)
1. Izabela Rzepkowska – klasa III f (100%)
2. Szymon Zasina – klasa III b (93%)
3. Jan Hałaburda – klasa III c (90%)
3. Karol Stecz – klasa III f (90%)

Język obcy – język niemiecki – poziom podstawowy
1. Katarzyna Brzozowska – klasa III f (100%)

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - Czytaj więcej...

Terminy sprawdzianu i egzaminów w 2015 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku - Czytaj więcej...

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎
•    humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego
•    matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki
•    z języka obcego nowożytnego.‎

Czytaj więcej...

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 powstały we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnym. Czytaj więcej...

Informatory o egzaminie gimnazjalnym

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572, z późn. zm.) informatory zawierające w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Czytaj więcej...

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu

Powtórka do egzaminu

Symulacje z fizyki (filmy)
Animacje symulacji, znajdujące się w tym katalogu, zostały udostępnione przez autora: Macieja Matykę. Pochodzą one z książki "Symulacje Komputerowe w Fizyce".
kontakt z autorem symulacji:
http://panoramix.ift.uni.wroc.pl/~maq/
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. kom. 504-322-979

Ciała miękkie:

hand1 hanging koala results softdrop

Fale:

brzegi 1d dyfrakcja dyfrakcja2 Fala_1d Impuls Interferencja Szczeliny

Przepływ cieczy:

BROKEN BUBBLE01 BUBBLE02 BUBBLE03 Color splash DROP01 DROP02
Fala Fluid Surface FONTANNA fontanna50 GRAVITY JETTY Rownaj
SLUZA Spad SPLASH VEL01