Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Magda Miecznikowska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Plan pracy Rady Rodziców

PLAN PRACY RADY RODZICÓW Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie w roku szkolnym 2013/2014

Lp.

Zadanie i sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Struktura Rady, regulamin, zasady działania. Uchwalenie programu wychowawczego i profilaktyki.

Wrzesień 2013r.

Dyrektor

Rada Rodziców

2.

Opracowanie Planu Pracy Rady Rodziców

oraz preliminarza.

Wrzesień 2013r.

Przedstawiciele Rady Rodziców

3.

Opiniowanie dokumentów szkoły.

Wg potrzeb

Przedstawiciele Rady Rodziców

4.

Omówienie efektów kształcenia i wychowania.

Styczeń 2013r.

Czerwiec 2014r.

Przedstawiciele Rady rodziców

5.

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych.

Wg potrzeb

Rada rodziców

6.

Pozyskiwanie sponsorów.

Wrzesień 2013r. - czerwiec 2014r.

Rada Rodziców

 

7.

Zakup pomocy dydaktycznych.

Dofinansowanie konkursów, wycieczek szkolnych, uroczystości okolicznościowych, wyjazdów sportowych i na konkursy międzyszkolne.

Wg potrzeb

Przedstawiciele Rady Rodziców

Dyrektor

8.

Zakup nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego.

Czerwiec 2014r.

Przedstawiciele Rady rodziców

9.

Prowadzenie preliminarza wpływów i wydatków Rady Rodziców.

Wrzesień -czerwiec 2013/2014

Skarbnik Rady Rodziców

 

10.

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 

Wg potrzeb

Przedstawiciele Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Mławie im. Dra Józefa Ostaszewskiego

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

2. Podstawę prawną regulaminu stanowią

- art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz.425 z późn.zm.

- statut Gimnazjum nr 2 w Mławie.

Więcej…