Projekt - "Sprawy globalne są dla nas lokalne"

Nasze gimnazjum w dn. 14- 20.11 16r. przyłączyło się do obchodów europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „ Razem dla Pokoju”. Celem jest wskazanie działań, które w dłuższej perspektywie pomogą przeciwdziałać takim zjawiskom, jak ubóstwo, nierówności, dyskryminacja, nadmierne wykorzystywanie zasobów, czy konflikty zbrojne.

W ramach tych obchodów uczniowie zaangażowali się w pracę nad projektem „ Sprawy globalne są dla nas lokalne”. Uczniowie zapoznali się ze współzależnościami między globalnym Południem a Północą w obszarze społeczeństwa, środowiska i ekonomii. Klasa I e przygotowała wystawę składającą się z trzech części:

I. Jak jest w państwach globalnego Południa?

II. Dlaczego powinna nas interesować sytuacja państw globalnego Południa?

III. Co możemy zrobić aby uczynić relacje między globalnym Południem i Północą bardziej sprawiedliwymi?

Uczniowie przygotowali również listę działań, które każdy może podjąć na rzecz globalnych wyzwań w ramach akcji „ Zrobię to”. Zrealizowane działania zostały odnotowane w przygotowanych dzienniczkach dla każdego ucznia.